marți, 14 iunie 2016

Ca să trăiesc


   Cineva l-a întrebat odată pe un înțelept:
- Pentru ce citești mereu cărți în care se cuprind învățături despre Dumnezeu și datoriile omului? Doar le-ai mai citit de câteva ori!
   Înțeleptul i-a spus:
- Pentru ce ceri și azi hrană pentru tine? Că doar ieri ai mâncat!
- Eu fac acest lucru ca să trăiesc,  răspuns cel întrebat.
- Și eu citesc tot pentru ca să trăiesc, a răspuns înțeleptul.

   Silește-te spre o atentă citire a Dumnezeieștilor Scripturi și nu te lenevi să te apropii adesea de ele, ori de înțelegi, ori de nu înțelegi puterea cuvintelor, pentru că deasa învățătură din Sfintele Scripturi va dezlega cele neînțelese la început.
   Adesea, ceea ce nu înțelegem acum vom înțelege mâine, prin darul lui Dumnezeu, care ne deschide în chip nevăzut mintea ca să înțelegem Scriptura.

(Mărgăritar Duhovnicesc)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu