marți, 21 iunie 2016

Stăruiţi în rugăciune, în nevoințe, petreceți o zi fără de păcat   Cum să petrecem o zi fără de păcat, adică în sfinţenie? Iată o întrebare cu adevărat grea. Cum să ne schimbăm ființa, gândurile, sentimentele și chiar atitudinile pentru a nu păcătui împotriva Tatălui ceresc, a lui Hristos, a Duhului Sfânt, a oamenilor, a fratelui nostru și a tot ceea ce este viu?
   "Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi". V-am amintit adeseori această rugăciune a Bisericii. Viața fără de păcat pe pământ ne deschide porţile cerurilor. Nu bogăţia minții ne salvează sufletul, ci viața fără de păcat ne pregăteşte să trăim cu Dumnezeu în veacul ce va să fie. Harul Duhului Sfânt ne învață adevărurile veşnice atât cât trăim după aceste porunci: iubeşte pe Dumnezeu din toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți! Da, să păziți mereu aceste porunci!
   Stăruiţi în rugăciune, în nevoințe, petreceți o zi fără de păcat. Toate celelalte vă vor fi date de Dumnezeu.

(Arhimandrit Sofronie Saharov, Din viaţă şi din Duh - aforisme duhovniceşti)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu