marți, 19 iulie 2016

Slavă Ție, pentru toate...    Iar cu rugăciunea să vă deprindeți așa încât să vă rugați nu numai atunci când stați la rugăciune, ci pe cât puteți mai des să vă înălțați mintea către Dumnezeu, către sfinții Lui.  Și rugăciunea aceasta va fi îngrădirea care vă va apăra de atacurile vrăjmașului. 
   Alcătuiți-vă rugăciunea din dogmele noastre și repetați-o mai des, măcar în felul următor: 
   ”Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Cel în Treime închinat, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. 
    Slavă Ție, Cel ce ai făcut totul cu cuvântul și de toate ai grijă. 
    Slavă Ție, Cel ce ne-ai cinstit pe noi cu chipul Tău. 
    Slavă Ție, Cel ce ne-ai dat îndrumare în căderea noastră. 
    Slavă Ție, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai binevoit să iei trup, să pătimești, să mori, să înviezi, să Te înalți, să Te așezi de-a dreapta Tatălui și pe Duhul Sfânt nouă să ni-l trimiți. 
    Slavă Ție, Duhule Sfinte al lui Dumnezeu, Cel ce Biserica lui Dumnezeu prin apostoli ai orânduit-o și toate limbile în ea le-ai adunat și cerul cu sfinții Tăi aleși l-ai umplut... 
    Slavă Ție, Cel ce de multe ori milele Tale ni le-ai arătat... 
    Slavă Ție, Cel ce calea pocăinței și a întoarcerii ne-ai orânduit. 
    Slavă Ție, pentru toate...”

Sf. Teofan Zăvorâtul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu