joi, 4 august 2016

Ce fericire vom simţi atunci!

    


    O, cât de necesară este şi cât de datori suntem să ne apropiem de această masă cerească pe care ne-o oferă Taina cea mai presus de fire ce se săvârşeşte pe Sfânta Masă! Îngerii slujesc şi credincioşii vin să mănânce Trupul şi să bea Sângele lui Hristos. "Trupul lui Hristos primiţi şi din izvorul cel fără de moarte gustaţi". Şi fac aceasta ca să trăiască în Hristos şi să nu fie omorâţi de păcat. Căci Sfânta Împărtăşanie este cel mai bun ajutor pentru a ne lupta împotriva păcatului.
    Să te apropii de dumnezeiasca Taină cu multă umilinţă, zdrobire de inimă şi simţirea păcătoşeniei tale! Mare este mila lui Dumnezeu că binevoieşte să intre înlăuntrul tău, nescârbindu-Se de mulţimea păcatelor tale, ci dintr-o nemărginită dragoste vine ca să te sfinţească, învrednicindu-te să devii fiu al Său şi împreună-moştenitor al Împărăţiei Sale.
    Când toate acestea le veţi face, să ştiţi că veţi trăi împreună cu Hristos veşnic. Precum Îngerii lângă tronul Său, aşa şi voi veţi cânta cântări veşnice şi pline de desfătare. Ce fericire vom simţi atunci! Cum vor fi uitate atunci toate cele de aici! Numai bucurie şi Paşti veşnic, fără de sfârşit!
    Slavă lui Dumnezeu, Cel ce ne dă biruinţa!

Arhim. Efrem Filotheitul - Poveţe părinteşti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu