marți, 17 octombrie 2017

Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer

   


    Dacă este vreme pentru fiecare lucru de sub ceruri, precum zice Ecclesiastul (Ecl 3,1), și dacă prin spusa ”pentru fiecare lucru” se cuprind și cele ce privesc viețuirea noastră cea sfințită, atunci, dacă voiți, să luăm aminte ce este cuviincios și potrivit fiecărui timp.
    Căci este cunoscut că pentru cei ce se nevoiesc este un timp de nepătimire și este un timp al biruinței patimilor, din pricina prunciei celor ce se nevoiesc. Este o vreme de lacrimi și o vreme de împietrire a inimii; este o vreme a supunerii și o vreme a poruncirii; este o vreme a postului și o vreme a împărtășirii de hrană.   
     Este o vreme a războiului din partea vrăjmașului-trup și o vreme a stingerii aprinderilor; o vreme de furtună sufletească și o vreme de liniștire a minții; o vreme de întristare a inimii și o vreme de bucurie duhovnicească; o vreme de a învăța pe alții și o vreme de a fi învățat; este o vreme de întinare, poate pentru înălțarea noastră cu mintea, și o vreme de curățire prin smerenie; o vreme de luptă și o vreme de pace statornică; o vreme de liniștire și o vreme de tulburare netulburată; o vreme de rugăciune neîncetată și o vreme de slujire nefățarnică.
      Deci să nu ne înșele pe noi sârguința cea trufașă, îndemnându-ne să căutăm mai înainte de vreme cele ce vor veni la vremea lor. Să nu căutăm iarna cele ale verii, nici în timpul semănatului cele ce țin de seceriș, căci este o vreme pentru a semăna osteneli și o vreme pentru a secera negrăitele daruri ale harului. Altminteri nici la vremea lor nu vom dobândi cele ce sunt cuvenite și potrivite vremii aceleia.

Sf. Ioan Scărarul, SCARA - Cuvântul 26: Despre dreapta socoteală a gândurilor, patimilor și virtuților

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu