joi, 9 noiembrie 2017

Sfânta smerenie

       

         Încrederea desăvârșită în mâinile lui Dumnezeu - aceasta este sfânta smerenie. Ascultarea desăvârșită față de Dumnezeu, fără cârtire, fără nici o împotrivire, chiar dacă unele lucruri par grele și absurde. Să te predai în mâinile lui Dumnezeu. Ceea ce spunem la dumnezeiasca Liturghie le cuprinde pe toate acestea: ”Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”.
        La fel și în rugăciunea care se spune tainic de către preot: ”Ție, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Îți încredințăm toată viața și nădejdea noastră, și cerem și ne rugăm și cu umilință la Tine cădem.” 
Ție Doamne Ți le încredințăm pe toate. Aceasta este încrederea în Dumnezeu, aceasta este sfânta smerenie. Aceasta-l preface pe om, îl face dumnezeu-om.
        Cel smerit are conștiința stării sale lăuntrice și, oricât ar fi ea de în neorânduială, nu-și pierde personalitatea, cinstea de om. Știe că este păcătos și se întristează din această cauză, dar nu deznădăjduiește, nu socotește că e cu totul fără de nici un preț. Cel care are sfânta smerenie nu vorbește deloc, adică nu se împotrivește. Primește obiecțiile, mustrarea celorlalți, fără să se înfurie sau să se scuze. Nu-și pierde echilibrul. 
       Cu egoistul, cu cel stăpânit de complexe se întâmplă contrariul. La început seamănă cu cel smerit, dar la cea mai mică observație, își pierde deîndată pacea, se mânie, se tulbură.
       Cel smerit crede că toate depind de Hristos, și că Hristos îi dă harul Său, și așa merge mai departe. Cel ce a dobândit sfânta smerenie trăiește din ceasul de acum în Biserica nezidită de mână de pe pământ. Are întotdeauna bucuria lui Hristos, chiar și în neplăceri. 
        Dacă aveți iubire față de aproapele și față de Dumnezeu, Domnul vă va da smerenia, vă va dărui sfințenia. E nevoie, firește, și de puțină străduință, dar smerenia desăvârșită nu se dobândește numai în urma strădaniei și a luptei. Este rodul harului. Hristos ne va da smerenia. Noi nu-L putem iubi din pricina neputințelor noastre. Să ne rugăm Lui mult să ne iubească și să ne dea sârguința de a-L iubi și noi.

Sf. Porfirie Kavsokalyvitul, Cuvinte despre viața duhovnicească

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu